MANG THÊM BẠN
NHẬN THÊM QUÀ

 • Chương trình tri ân đặc biệt dành cho các học viên YOLA
 • Giới thiệu YOLA đến với bạn bè và người thân để nhận được những phần quà    vô cùng hấp dẫn

GIỚI THIỆU HỌC VIÊN

Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]

MANG THÊM BẠN
NHẬN THÊM QUÀ

 • Chương trình tri ân đặc biệt dành cho các học viên YOLA
 • Giới thiệu YOLA đến với bạn bè và người thân để nhận được những phần quà    vô cùng hấp dẫn

GIỚI THIỆU HỌC VIÊN

 • Người giới thiệu đã tham gia học ít nhất 1 khóa học tại YOLA
 • Người được giới thiệu chưa tham gia khóa học tại YOLA
 • Người giới thiệu phải được sự đồng ý của người được giới thiệu mới cung cấp thông tin học viên cho YOLA
 • YOLA không chịu trách nhiệm khi người giới thiệu cung cấp thông tin mà không được sự đồng ý của người được giới thiệu
 • (*) Điều kiện và Điều khoản của chương trình:
Nội dung cột [Title]
Nội dung cột [Content]
Nội dung cột [Time]
 • Người giới thiệu đã tham gia học ít nhất 1 khóa học tại YOLA
 • Người được giới thiệu chưa tham gia khóa học tại YOLA
 • Người giới thiệu phải được sự đồng ý của người được giới thiệu mới cung cấp thông tin học viên cho YOLA
 • YOLA không chịu trách nhiệm khi người giới thiệu cung cấp thông tin mà không được sự đồng ý của người được giới thiệu
 • (*) Điều kiện và Điều khoản của chương trình:

Thông tin học viên

ĐĂNG KÝ

Thông tin người được giới thiệu

Thông tin học viên

ĐĂNG KÝ

Thông tin người được giới thiệu

©2016 Allrights reserved YOLA

Website: https://yola.vn

Địa chỉ trụ sở chính: Số 259, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Hotline: 028 6285 8080

©2016 Allrights reserved YOLA

Hotline: 028 6285 8080

Đỉa chỉ trụ sở chính: Số 259, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

Website: https://yola.vn