EN

TIN TỨC SỰ KIỆN

 

JAYNE COSSAR

14 Tháng Tư 2018
Theo Zig Ziglar thì thước đo của thành công không phải dựa trên những gì bạn làm so sánh với người khác mà phải dựa trên những gì bạn đã làm được trong khả năng của mình. Tôi thường nói với học sinh của mình hãy làm theo những gì mà trái của em mách bảo, không phải tiền và cũng đừng ganh tị với thành công của người khác. Khi làm những việc mình thích thì tiền và thành công sẽ đến.

Trung tâm đào tạo