Làm bài Test ngay

THI "CHƠI" - ĐO "THẬT"

THI "CHƠI" - ĐO "THẬT"

TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE CỦA BÉ

TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE CỦA BÉ

Mặc dù chưa có quyết định chính thức, nhưng vừa qua một số thông tin về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tuyển sinh vào trung học cơ sở bắt buộc phải có chứng chỉ Cambridge, đã làm vô số phụ huynh hoang mang lo lắng.
Đừng để bé rơi vào thế bị động, ba mẹ cần tìm hiểu rõ và cho các con theo học từ đầu, giúp có nền tảng kiến thức vững chắc phát triển toàn diện.

Làm bài Test ngay

THI "CHƠI" - ĐO "THẬT"

THI "CHƠI" - ĐO "THẬT"

TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE CỦA BÉ

TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE CỦA BÉ

Mặc dù chưa có quyết định chính thức, nhưng vừa qua một số thông tin về việc Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc tuyển sinh vào trung học cơ sở bắt buộc phải có chứng chỉ Cambridge, đã làm vô số phụ huynh hoang mang lo lắng.
Đừng để bé rơi vào thế bị động, ba mẹ cần tìm hiểu rõ và cho các con theo học từ đầu, giúp có nền tảng kiến thức vững chắc phát triển toàn diện.

Bài kiểm tra gồm 15 câu hỏi thường gặp trong các mẫu đề thi Cambridge tại YOLA.

THAM GIA NGAY BÀI TEST MẪU CAMBRIDGE ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH BÀI THI HIỆN TẠI CỦA BẠN NHÉ!

  •  Bạn hãy chọn 01 câu trả lời đúng nhất.
  • Bài kiểm tra chỉ mất chưa đầy 5 phút.

HOÀN THÀNH

Tiếng Anh Trẻ Em (3 - 5 tuổi)
Tiếng Anh Tiểu Học (6 - 10 tuổi)
Tiếng Anh Thiếu Niên (10.5 - 14 tuổi)
Tiếng Anh Người Lớn
Luyện Thi IELTS
Luyện Thi SAT
Luyện Thi TOEFL
This is orange.
This is green.
This is gray.
These are bears.
These are birds.
These are bees.
It’s a sunny day.
It’s a rainy day.
It’s a cloudy day.
I like to
I’d love to
I’d want to
Yes, I like
Yes, I do
Yes, please
Ok. Us too!
OK. Me too!
OK. You too!
were
is
are
also
too
so
which
what
who
oldest
younger
older
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

  Chương trình học mà bạn quan tâm?

  Question 1: 

  Question 2: 

  Question 3: 

  Question 4: Would you like to go to the cinema this weekend?

  Question 5: Do you play basketball, Sarah?

  Question 6: Have a nice day, Ben!

  Question 7 - 10:

 There ..(7).. different kinds of animal and they eat a lot of different things. 

 They..(8)… live in different places: bears like the mountains, tigers and monkeys live in the jungle.

 Then there are lizards and frogs .......(9)................. live in lakes and rivers when they are young but come 

 out of the water when they are …(10)…

  Question 11:

  Question 12:

  Question 13:

  Question 14:

  Question 15:

  Question 13:

HOÀN THÀNH

Tiếng Anh Trẻ Em (3 - 5 tuổi)
Tiếng Anh Tiểu Học (6 - 10 tuổi)
Tiếng Anh Thiếu Niên (10.5 - 14 tuổi)
Tiếng Anh Người Lớn
Luyện Thi IELTS
Luyện Thi SAT
Luyện Thi TOEFL
This is orange.
This is green.
This is gray.
These are bears.
These are birds.
These are bees.
It’s a sunny day.
It’s a rainy day.
It’s a cloudy day.
I like to
I’d love to
I’d want to
Yes, I like
Yes, I do
Yes, please
Ok. Us too!
OK. Me too!
OK. You too!
were
is
are
also
too
so
which
what
who
oldest
younger
older
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D
A
B
C
D

  Question 12:

  Question 1: 

Bài kiểm tra gồm 15 câu hỏi thường gặp trong các mẫu đề thi Cambridge tại YOLA.

THAM GIA NGAY BÀI TEST MẪU CAMBRIDGE ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HOÀN THÀNH BÀI THI HIỆN TẠI CỦA BẠN NHÉ!

  • Bạn hãy chọn 01 câu trả lời đúng nhất.
  • Bài kiểm tra chỉ mất chưa đầy 5 phút.

  Chương trình học mà bạn quan tâm?

There ..(7).. different kinds of animal and they eat a lot of different things. 

 out of the water when they are …(10)…

  Question 11:

  Question 3: 

  Question 2: 

Question 4: Would you like to go to the cinema this weekend?

  Question 5: Do you play basketball, Sarah?

  Question 6: Have a nice day, Ben!

  Question 7 - 10:

They..(8)… live in different places: bears like the mountains, tigers and monkeys live in the jungle.

 Then there are lizards and frogs .......(9)................. live in lakes and rivers when they are young but come 

  Question 14:

  Question 15:

Website: https://yola.vn

Địa chỉ trụ sở chính: Số 259, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

©2016 Allrights reserved YOLA

Hotline: 028 6285 8080

Website: https://yola.vn

Địa chỉ trụ sở chính: Số 259, Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh

©2016 Allrights reserved YOLA

Hotline: 028 6285 8080

ĐĂNG KÝ HỌC TẬP CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN

Gửi tới Icolanguage

Ca sáng
Ca chiều
Lịch học: Thứ 2 - 3 - 4 - 5 - 6

Gửi thông tin

đăng ký tư vấn

Gửi đăng ký ngay

APPLY HỌC BỔNG
CAO ĐẲNG TIẾNG HÀN