Trung tâm Anh Ngữ YOLA

Lịch khai giảng

lịch khai giảng

Lớp học Địa điểm Ngày khai giảng Ngày học Giờ học Đăng ký
Young Pioneers 2 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart) Nov. 21, 2017 T3-T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS ADVANCED Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 21, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 7 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 21, 2017 T3-T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 21, 2017 T3-T5-T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 70 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 21, 2017 T3-T5-T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
B1 Lower Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 21, 2017 T3-T5 7:35 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 90 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 21, 2017 T3-T5-T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.0 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart) Nov. 21, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart) Nov. 21, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh Nov. 22, 2017 T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
B1 Lower 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Nov. 22, 2017 T2-T4 7:35 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 22, 2017 T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 22, 2017 T2-T4 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 22, 2017 T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.0 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh Nov. 23, 2017 T3-T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart) Nov. 25, 2017 T7-CN 10 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh Nov. 25, 2017 T7-CN 3:35 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 25, 2017 T7-CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.0 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Nov. 25, 2017 T7 - CN 2 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 25, 2017 T7-CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 4 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Nov. 25, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Nov. 25, 2017 T7 - CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 25, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 25, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 25, 2017 T7 - CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 25, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 4 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 25, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 5 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 25, 2017 T7 - CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 5 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 25, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
ACADEMIC WRITING Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 25, 2017 T7-CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
YOUNG PIONEER 3 84-86 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Quận 7 Nov. 25, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
YOUNG PIONEER 5 84-86 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Quận 7 Nov. 25, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 5 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 25, 2017 T7-CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 25, 2017 T7-CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 5 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 25, 2017 T7-CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 25, 2017 T7- CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 25, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 25, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 4 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 25, 2017 T7-CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 25, 2017 T7-CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 4 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 25, 2017 T7-CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 8 Tầng 2, Tòa R4, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân Nov. 25, 2017 T7-CN 11:55 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 25, 2017 T7-CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 1 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart) Nov. 25, 2017 T7-CN 8 a.m. Đăng ký ngay
WRITING THAT MATTERS Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 26, 2017 CN 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 Tầng 2, Tòa R4, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân Nov. 26, 2017 T6-CN 6 p.m. Đăng ký ngay
ACADEMIC WRITING Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 26, 2017 CN 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.0 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh Nov. 27, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 100 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 1 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 27, 2017 T2 - T4 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 84-86 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Quận 7 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.0 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS ADVANCED Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
SAT ADVANCED Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 27, 2017 None 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 27, 2017 T2 - T4 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 4 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 27, 2017 T2 - T4 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 27, 2017 T2 - T4 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 27, 2017 T2-T4 5:30 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 70 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 27, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Nov. 28, 2017 T3 -T5 -T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Nov. 28, 2017 T3-T5-T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.0 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 28, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 28, 2017 T3 - T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 3 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 28, 2017 T3 - T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
A2 Lower Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 28, 2017 T3-T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
B1 Lower Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Nov. 28, 2017 T3-T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS Advanced Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Nov. 28, 2017 T3-T5-T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS Advanced 224 Pasteur, Quận 3 Nov. 29, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 2, 2017 T7-CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 1 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 2, 2017 T7-CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 2 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 2, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 5 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 2, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 2, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 2, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 2, 2017 T7 - CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 5 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 2, 2017 T7 - CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 7 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 2, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
TOEFL 80 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Dec. 2, 2017 T7-CN 2 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 5, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
B1 LOWER Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 5, 2017 T3-T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 6, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
A2 UPPER Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 6, 2017 T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 80 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 7, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 70 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Dec. 8, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 9, 2017 T7-CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.0 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 9, 2017 T7 - CN 2 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 4 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 9, 2017 T7 - CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 1 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Dec. 9, 2017 T7-CN 8 a.m. Đăng ký ngay
SAT INTERMEDIATE Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 11, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 90 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 11, 2017 T2-T4-T6 7:35 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.0 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 11, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 12, 2017 T3-T5-T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 7 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 12, 2017 T3 - T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.0 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 12, 2017 T3-T5 -T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 12, 2017 T3 -T5 -T7 5:30 p.m. Đăng ký ngay
B1 LOWER Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 13, 2017 T2-T4 7:35 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 16, 2017 T7-CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
IELTS ADVANCED Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 16, 2017 T7-CN 2 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 5 Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1 Dec. 16, 2017 T7-CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 6 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 16, 2017 T7-CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
IELTS Advanced 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 16, 2017 T7 - CN 2 p.m. Đăng ký ngay
IELTS Advanced 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 16, 2017 T7 - CN 2 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 3 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 16, 2017 T7 - CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 4 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 16, 2017 T7 - CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 1 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 16, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 5 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 16, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 16, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
EFL B1 Upper 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart) Dec. 16, 2017 T7-CN 1:20 p.m. Đăng ký ngay
TOEFL 70 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 18, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS ADVANCED Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 18, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.0 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Dec. 18, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.0 Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình Dec. 18, 2017 T2-T4-T6 5:30 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 19, 2017 T3-T5-T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
B1 UPPER Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 19, 2017 T3-T5 5:30 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 23, 2017 T7-CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 6 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 23, 2017 T7-CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 5 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 23, 2017 T7-CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 23, 2017 T7 - CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 3 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 23, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 1 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 23, 2017 T7 - CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 2 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 23, 2017 T7 - CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 3 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 23, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.0 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 28, 2017 T3-T5-T7 7:35 p.m. Đăng ký ngay
Young Pioneers 6 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 30, 2017 T7-CN 8 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 6 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 30, 2017 T7-CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Young Scholars 3 Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1 Dec. 30, 2017 T7-CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 30, 2017 T7 - CN 2 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 8 224 Pasteur, Quận 3 Dec. 30, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
IELTS 5.5 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 30, 2017 T7 - CN 2 p.m. Đăng ký ngay
IELTS 6.5 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 30, 2017 T7 - CN 2 p.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 2 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 30, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
Young Achievers 4 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 30, 2017 T7 - CN 10:05 a.m. Đăng ký ngay
B1 Upper 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận Dec. 30, 2017 T7 - CN 3:25 p.m. Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 2
Địa điểm 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart)
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS ADVANCED
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 7
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 70
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học B1 Lower
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 90
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.0
Địa điểm 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart)
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart)
Ngày khai giảng Nov. 21, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh
Ngày khai giảng Nov. 22, 2017
Ngày học T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học B1 Lower
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Nov. 22, 2017
Ngày học T2-T4
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 22, 2017
Ngày học T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 22, 2017
Ngày học T2-T4
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 22, 2017
Ngày học T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.0
Địa điểm 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh
Ngày khai giảng Nov. 23, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart)
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 10 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 3:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.0
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 4
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 4
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 5
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 5
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học ACADEMIC WRITING
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học YOUNG PIONEER 3
Địa điểm 84-86 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Quận 7
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học YOUNG PIONEER 5
Địa điểm 84-86 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Quận 7
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 5
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 5
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7- CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 4
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 4
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 8
Địa điểm Tầng 2, Tòa R4, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 11:55 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 1
Địa điểm 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart)
Ngày khai giảng Nov. 25, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học WRITING THAT MATTERS
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 26, 2017
Ngày học CN
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm Tầng 2, Tòa R4, 72A Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân
Ngày khai giảng Nov. 26, 2017
Ngày học T6-CN
Giờ học 6 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học ACADEMIC WRITING
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 26, 2017
Ngày học CN
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.0
Địa điểm 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm 16-18 Đường D2, Quận Bình Thạnh
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 100
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 1
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2 - T4
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm 84-86 Nguyễn Thị Thập, KDC Him Lam, Quận 7
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.0
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS ADVANCED
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học SAT ADVANCED
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học None
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2 - T4
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 4
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2 - T4
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2 - T4
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 70
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 27, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3 -T5 -T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.0
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3 - T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 3
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3 - T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học A2 Lower
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học B1 Lower
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS Advanced
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Nov. 28, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS Advanced
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Nov. 29, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 1
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 2
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 5
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 5
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 7
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 80
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Dec. 2, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 5, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học B1 LOWER
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 5, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 6, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học A2 UPPER
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 6, 2017
Ngày học T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 80
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 7, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 70
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Dec. 8, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 9, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.0
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 9, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 4
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 9, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 1
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Dec. 9, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học SAT INTERMEDIATE
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 11, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 90
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 11, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.0
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 11, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 12, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 7
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 12, 2017
Ngày học T3 - T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.0
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 12, 2017
Ngày học T3-T5 -T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 12, 2017
Ngày học T3 -T5 -T7
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học B1 LOWER
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 13, 2017
Ngày học T2-T4
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS ADVANCED
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 5
Địa điểm Tầng 2, 246 Cống Quỳnh, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 6
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS Advanced
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS Advanced
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 3
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 4
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 1
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 5
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học EFL B1 Upper
Địa điểm 366A7-A8 Phan Văn Trị, KDC Cityland, Q.Gò Vấp (gần Emart)
Ngày khai giảng Dec. 16, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 1:20 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học TOEFL 70
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 18, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS ADVANCED
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 18, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.0
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Dec. 18, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.0
Địa điểm Tầng 1, Tòa nhà Sumikura, 18H Cộng Hòa, Q.Tân Bình
Ngày khai giảng Dec. 18, 2017
Ngày học T2-T4-T6
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 19, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học B1 UPPER
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 19, 2017
Ngày học T3-T5
Giờ học 5:30 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 6
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 5
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 3
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 1
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 2
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 3
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 23, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.0
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 28, 2017
Ngày học T3-T5-T7
Giờ học 7:35 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Pioneers 6
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 8 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 6
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Scholars 3
Địa điểm Tầng 2, 45 Võ Thị Sáu, Quận 1
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7-CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 8
Địa điểm 224 Pasteur, Quận 3
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 5.5
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học IELTS 6.5
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 2 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 2
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học Young Achievers 4
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 10:05 a.m.
Đăng ký Đăng ký ngay
Lớp học B1 Upper
Địa điểm 152-154-156 Phan Xích Long, P.7, Q.Phú Nhuận
Ngày khai giảng Dec. 30, 2017
Ngày học T7 - CN
Giờ học 3:25 p.m.
Đăng ký Đăng ký ngay

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN

Đăng ký tư vấn miễn phí

ĐĂNG KÝ
asdfsdf