IDENTIFY YOUR DREAM & MAKE IT REAL

0

Mục đích khóa học: Truyền cảm hứng và nguồn năng lượng để gặt hái thành công.

Nội dung: Khóa học sẽ giúp bạn:

· Xác định rõ mục tiêu, định hướng của bản thân trong hiện tại và tương lai.

· Hiểu rõ sức mạnh nội tại để đưa ra kế hoạch phù hợp.

· Thực hiện ước mơ bằng phương pháp “Power vs Force”.

Link đăng kí tham dự: TẠI ĐÂY

Lưu ý: Vì số lượng người tham dự có giới hạn nên các bạn vui lòng hoàn tất đăng kí trước ngày 17/02/2020.

0

Trả lời