CÁC CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI/KHUYẾN MẠI DÀNH CHO YOLANS

0

Chuyên mục này nhằm cập nhật những chương trình ưu đãi/khuyến mại dành cho Yolans từ các công ty thuộc danh mục đầu từ của Mekong Capital.

Đối tượng áp dụng: Toàn thể Nhân viên & Giáo viên của Yola bao gồm hình thức Full-time và Part-time

  1. VUA NỆM – Chương trình: “V-FRIEND THÂN THIẾT – ƯU ĐÃI TRỰC TIẾP”.
    • Sản phẩm: Đệm/nệm – Chăn – Ga – Gối
    • Hình thức khuyến mại: GIẢM 5% trên tổng hóa đơn (áp dụng ngay cả khi có các khuyến mại khác)
    • Thời gian chương trình: Đến hết năm 2019 hoặc khi có thông báo mới
    • Cách thức tham gia chương trình: Trước khi thanh toán, Yolans cần thông báo cho thu ngân “Tôi là thành viên V-Friend” để được áp dụng khuyến mại

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật các chương trình ưu đãi/khuyến mãi khác, hy vọng sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn dành cho Yolans <3.

HR Dept.

0

Trả lời