Hotline: 028 6285 8080
Sự kiện

10/10/2017

11:59

“BÁO ĐIỂM NGAY, NHẬN QUÀ HAY”

anh hoc tap

 

Các bạn học sinh YOLA khi tham dự các kì thi quốc tế  SAT, TOEFL, IELTS, SSAT, GMAT, TOEFL Junior, KET, PET báo điểm thi cho YOLA sẽ nhận được những món quà giá trị và hỗ trợ lệ phí thi lên đến 2,000,000 đồng

*Chương trình chỉ áp dụng cho học sinh ở TPHCM

I. Đối tượng:
1. Tất cả học sinh YOLA của đúng chương trình IELTS, TOEFL, SAT, SSAT, GMAT, Junior tại YOLA. (VD: Học sinh chỉ học SAT tại YOLA nhưng có điểm thi thật TOEFL không được nhận ưu đãi của chương trình TOEFL)
2. Tất cả học sinh theo đúng yêu cầu của điều 1, báo điểm thi cho YOLA bằng cách:

– Gửi bảng điểm thi thật: bản PDF tải về từ trang web (đối với TOEFL, SSAT và SAT) hoặc ảnh chụp rõ ràng/ bản scan (đối với IELTS) về email  chaupham@yola.vn (Chị Châu)

– Thời hạn báo điểm:

*Đối với TOEFL và IELTS: trong vòng 25 ngày tính từ ngày tham dự thi

*Đối với SSAT: trong vòng 20 ngày tính từ ngày tham dự thi

*Đối với SAT: trong vòng 02 tháng tính từ ngày tham dự thi

(Các trường hợp đặc biệt: Hội đồng thi thông báo điểm trễ, học sinh mất account để xem điểm… Học sinh vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc phụ huynh và học viên theo số (028) 73 073368 hoặc email  chaupham@yola.vn (Chị Châu) để biết thêm chi tiết)

II. Nội dung:
Quy ước: x: điểm thi quốc tế của các chương trình SAT/ TOEFL/IELTS/SSAT/GMAT/TOEFL Junior
Nếu điểm thi của học sinh cùng lúc đáp ứng được nhiều ưu đãi, học sinh chỉ nhận được ưu đãi cao nhất của mỗi chương trình học.

1. Dành cho học sinh chương trình New SAT tại YOLA:
a) Học sinh đạt điểm theo các mức điểm sau của các khóa học, học sinh nhận ngay 01 voucher Fahasa 100,000VND
+ Học sinh học lớp New SAT Foundation: x>= 1090
+ Học sinh học lớp New SAT Standard: x>=1200
Lưu ý: Nếu học sinh học nhiều lớp tại YOLA, chỉ tính lớp cao nhất học sinh đã theo học tính đến thời điểm học sinh báo điểm thi cho YOLA.
Nếu học sinh chưa hoàn thành cấp độ lớp đã đi thi và follow up từ lớp dưới, học sinh sẽ nhận quà theo cấp độ thấp hơn liền kề nếu lớp học chưa thi midterm, học sinh sẽ nhận quà theo đúng cấp độ nếu lớp học đã thi midterm.
Chương trình chỉ áp dụng cho điểm thi của từng đợt thi, không áp dụng cho điểm SAT superscore.

b) Thành tích nổi bật:

1400 > x >= 1300: khen thưởng 1,500,000 đồng lệ phí thi

x >= 1400: khen thưởng 2,000,000 đồng lệ phí thi

2. Dành cho học sinh chương trình TOEFL tại YOLA:
a) Học sinh đạt điểm theo đúng mục tiêu của các khóa học, học sinh nhận ngay  01 voucher Fahasa 100,000VND
+ Học sinh lớp TOEFL Foundation: x>=50
+ Học sinh lớp TOEFL 60: x>=60
+ Học sinh lớp TOEFL 70: x>=70
+ Học sinh lớp TOEFL 80: x>=80
+ Học sinh lớp TOEFL 90: x>=90
Lưu ý: Nếu học sinh học nhiều lớp tại YOLA, chỉ tính lớp cao nhất học sinh đã theo học tính đến thời điểm học sinh báo điểm thi cho YOLA.
Nếu học sinh chưa hoàn thành cấp độ lớp đã đi thi và follow up từ lớp dưới, học sinh sẽ nhận quà theo cấp độ thấp hơn liền kề nếu lớp học chưa thi midterm, học sinh sẽ nhận quà theo đúng cấp độ nếu lớp học đã thi midterm.

b) Thành tích nổi bật:
>=110: Khen thưởng 2,000,000 đồng lệ phí thi
110>x>=105Khen thưởng 1,500,000 đồng lệ phí thi

3. Dành cho học sinh chương trình IELTS tại YOLA:

a) Học sinh đạt điểm theo đúng mục tiêu của các khóa học, học sinh nhận ngay  1 voucher Fahasa 100,000VND:

+Học sinh học lớp IELTS Foundation: x>=4.5
+ Học sinh học lớp IELTS 5.5: x>=5.5
+ Học sinh học lớp IELTS 6.5: x>=6.5
+ Học sinh học lớp IELTS Advanced: x=7.0
+ Học sinh học lớp IELTS Entry: x>=4.0

Lưu ý: Nếu học sinh học nhiều lớp tại YOLA, chỉ tính lớp cao nhất học sinh đã theo học tính đến thời điểm học sinh báo điểm thi cho YOLA.
Nếu học sinh chưa hoàn thành cấp độ lớp đã đi thi và follow up từ lớp dưới, học sinh sẽ nhận quà theo cấp độ thấp hơn liền kề nếu lớp học chưa thi midterm, học sinh sẽ nhận quà theo đúng cấp độ nếu lớp học đã thi midterm.

b) Thành tích nổi bật:
>= 8.0: Khen thưởng 2,000,000 đồng lệ phí thi
8.0>x>= 7.5Khen thưởng 1,500,000 đồng lệ phí thi

4. Dành cho học sinh chương trình GMAT tại YOLA:

a) Học sinh đạt điểm theo đúng mục tiêu của các khóa học, học sinh nhận ngay  01 voucher Fahasa 100,000VND
+ Học sinh học lớp GMAT Foundation: x>=450
+ Học sinh học lớp GMAT 600 x>= 550
+ Học sinh học lớp GMAT Advanced 700>x>60
Lưu ý: Nếu học sinh học nhiều lớp tại YOLA, chỉ tính lớp cao nhất học sinh đã theo học tính đến thời điểm học sinh báo điểm thi cho YOLA.
Nếu học sinh chưa hoàn thành cấp độ lớp đã đi thi và follow up từ lớp dưới, học sinh sẽ nhận quà theo cấp độ thấp hơn liền kề nếu lớp học chưa thi midterm, học sinh sẽ nhận quà theo đúng cấp độ nếu lớp học đã thi midterm.

b) Thành tích nổi bật:

x>=700Khen thưởng 2,000,000 đồng lệ phí thi

5. Dành cho học sinh chương trình SSAT tại YOLA:

Thành tích nổi bật:

80%>= x >= 70%: Khen thưởng 1,000,000 đồng lệ phí thi

90%>= x > 80%: Khen thưởng 1,500,000 đồng lệ phí thi

100%>= x > 90%: Khen thưởng 2,000,000 đồng lệ phí thi

6. Dành cho học sinh chương trình Junior tại YOLA

a) Chương trình thi KET, PET:
Học sinh các lớp Junior tham dự cuộc thi KET, PET với kết quả:  Pass with distinction: Khen thưởng 100% lệ phí thi.

b) Chương trình thi TOEFL Junior:
Học sinh tất cả các lớp Junior tham gia thi TOEFL Junior và đạt các mức điểm sau:
> = 880: Khen thưởng 600,000 đồng lệ phí thi
880> x >=840: Khen thưởng 300,000 đồng lệ phí thi

Lưu ý:
– Lệ phí thi tính theo thời điểm học sinh đăng kí thi (KHÔNG bao gồm 20USD phí dịch vụ nếu học sinh đăng kí thi qua YOLA)
– Học sinh nộp bảng điểm cho YOLA (Chấp nhận bảng điểm online) và học sinh chịu trách nhiệm về tính xác thực của bảng điểm.
– Chương trình chỉ áp dụng cho học sinh báo điểm cho YOLA theo đúng quy định về thời gian được nêu rõ. (Các trường hợp đặc biệt: Hội đồng thi thông báo điểm trễ hơn… Học sinh vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết)

– Học sinh phải đồng ý tham gia chương trình phải hoàn tất đầy đủ các thủ tục khen thưởng.
– YOLA có quyền sử dụng thông tin điểm số và hình ảnh của học sinh cho các công tác truyền thông.
– Chương trình có thể thay đổi các mức điểm và mức khen thưởng mà không cần thông báo trước.

– Chương trình chỉ áp dụng cho học sinh thi 01 kì thi cùng chương trình trong 01 tháng. Chương trình chỉ áp dụng cho lần thi thứ 2, 3… trở đi nếu điểm thi các lần sau của học sinh cao hơn lần trước (đã được khen thưởng).
Mọi thắc mắc liên quan đến chương trình, học sinh vui lòng liên hệ  Bộ phận Chăm Sóc Phụ huynh và Học viên  theo số (028) 73 073368 (trong giờ hành chính) hoặc email  chaupham@yola.vn (Chị Châu)

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG

Đăng ký học thử