Hotline: 028 6285 8080
Tin tức

09/12/2020

14:21

Cách dùng giới từ in, on, at trong tiếng Anh

In, on, at là 3 giới từ được sử dụng để chỉ thời gian, địa điểm trong tiếng Anh. Mỗi giới từ lại diễn tả một khía cạnh khác nhau và thường gây nhiều nhầm lẫn cho người mới học. Để nắm chắc cách dùng in, on, at trong tiếng Anh, hãy cùng YOLA tìm hiểu bài viết sau đây nhé.

Xem thêm:

Cách dùng in, on, at chỉ địa điểm

Các giới từ in, on, at được sử dụng trong việc thể hiện địa điểm lần lượt là chung chung, khá bao quát, cụ thể. Mỗi giới từ sẽ được dùng với những cách thức khác nhau, cụ thể là:

Giới từ “in” chỉ địa điểm

“In” dùng để chỉ các địa điểm chung chung mang tính bao quát lớn như khu vực, thành phố, quốc gia,… “In” được đặt trước từ chỉ địa điểm.

Ex: 

 • In Hanoi, in Ho Chi Minh city
 • In London, in Sydney
 • In Vietnam, In French
 • In Asia, in Europe

Giới từ “on” chỉ địa điểm

“On” được dùng để chỉ các địa điểm cụ thể hơn “in”. Ta sẽ đặt “on” trước từ chỉ địa điểm đó.

Ex: 

 • On Doan Ke Thien Street, on Tran Hung Dao Street 
 • On a bus, On a train, On a plane, On a ship
Cách dùng in, on, at cho địa điểm

                                                      Cách dùng in, on, at cho địa điểm

Giới từ “at” chỉ địa điểm

“At” dùng để chỉ các địa điểm chính xác, cụ thể.

Ex: 

 • At 171 Nguyen Van Cu, At 98 Le Loi
 • At home, at work, at university, at school

Cách dùng in, on, at chỉ thời gian

Giới từ “in” chỉ thời gian

“In” là giới từ được dùng kèm với các cụm từ chỉ thời gian để nói về một khoảng chung chung như thiên niên kỷ, thập kỷ, năm, tháng, tuần, ngày,… “In” sẽ được đặt trước các từ chỉ thời gian đó.

Ex: 

 • In Winter, in Spring, in Summer
 • In the 20th century
 • In the 80’s, in the 90’s
 • In 2020, in 2021
 • In July, in March 
 • In four weeks
 • In the morning, in the afternoon, in the evening 
Cách dùng in, on, at trong thời gian

                                                         Cách dùng in, on, at trong thời gian

Giới từ “on” chỉ thời gian

“On” dùng để chỉ các khoảng thời gian cụ thể hơn “in”, như thứ trong tuần hay ngày, tháng cụ thể, ngày lễ có chưa từ “day”. “On” sẽ được đặt trước những từ chỉ thời gian.

Ex: 

 • On Monday, on Thursday 
 • On July 15th
 • On Dad’s day, on Labor Day, on Christmas Day 

Giới từ “at” chỉ thời gian

“At” được dùng phổ biến để chỉ một mốc thời gian cụ thể như giờ chính xác, một dịp đặc biệt không chứa từ “day” hoặc dùng với các từ có chứa “moment” và “time”. “At” sẽ được đặt trước từ chỉ mốc thời gian.

Ex: 

 • At 6 p.m, at 7 o’clock 
 • At sunrise (lúc mặt trời mọc), at dawn (vào lúc bình minh), at lunch (vào buổi trưa),…
 • At Christmas, at Mid – Autumn Festival,…
 • At the moment (vào lúc đó)
 • At that time (vào lúc đó)

Bài tập thực hành về cách dùng in, on, at

 1. Maria wants to live and study _____ Paris.
 2. My father is working  ______ the farm.
 3. She is standing _____ the crossroad. She doesn’t know whether to turn left, turn right or go straight on.
 4. _____ university, Tom was an excellent student.
 5. My grandmother lives _____ 640 Mountain Street _____ New Zealand.
 6. There is a funny film ____ TV now.
 7. At that time, I am _____ home while my friends are _____ school.

Đáp án: 

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

Đáp án

in

on

at

at

at – in

on

at – in

 

Trên đây là những hướng dẫn chi tiết về cách dùng in, on, at mà YOLA chia sẻ, hy vọng bạn có thể hiểu rõ và sử dụng đúng cách 3 giới từ này.

Nguồn: Cambridge

 

[form-article type=2 title=”Đăng ký” button=”Gửi ngay” select=”Chọn|Đăng ký tư vấn|Đăng ký thi thử”]

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử