YOLA JUNIOR TIẾNG ANH THIẾU NIÊN

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN 9,5 – 14 TUỔI

Luyện tập kỹ năng học thuật với quy trình đào tạo và hỗ trợ chuyên sâu

Chương trình Yola English – Junior (YEJ) là chương trình tiếng Anh dành cho học sinh từ lớp 5 đến lớp 9, áp dụng phương pháp giảng dạy hoàn toàn mới tại Việt Nam: học tiếng Anh thông qua kiến thức Khoa học và Xã hội kết hợp kỹ năng sống theo chương trình của Mỹ, tên tiếng Anh là Content-Based Instruction.
Lịch khai giảng

LỘ TRÌNH HỌC TẠI YOLA

YOLA English Center

MỤC TIÊU

Các chương trình học tiếng Anh Junior (YEJ) tại YOLA luôn huớng tới việc giúp học viên xây dựng sự tự tin và tinh thần chủ động trong sử dụng tiếng Anh để giao tiếp , cũng như củng cố tư duy, biện luận và khám phá kiến thức mới.

YOLA English Center

ĐIỂM NỔI BẬT

Bên cạnh giáo viên bản xứ với trình độ cao, các giáo viên Việt Nam, những cựu du học sinh từng có kinh nghiệm sinh sống, học tập và làm việc tại Mỹ, Anh, Úc… sẽ khuyến khích học viên tư duy sáng tạo, tăng tuơng tác lớp học và khơi gợi niềm đam mê, sức mạnh tiềm ẩn trong chính bản thân học viên.

YOLA English Center

PHƯƠNG PHÁP

Phuơng pháp học tiếng Anh thông qua kiến thức Khoa học và Xã hội kết hợp kỹ năng sống giúp học viên sử dụng Tiếng Anh như một công cụ để phát triển toàn diện 4 kỹ năng: nghe chủ động, nói tự tin, đọc tư duy và viết sáng tạo cũng như kỹ năng học thụât và tăng khả năng ứng dụng ngôn ngữ trong các lĩnh vực khác nhau.

Trung tâm đào tạo