Hotline: 028 6285 8080
Tin tức

15/12/2020

08:44

Tổng hợp đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh là kiến thức nền tảng bắt buộc người học nào cũng phải nắm rõ để có được nền móng vững chắc nhất. Nhờ vậy quá trình chinh phục tiếng Anh của bạn mới có thể trở nên dễ dàng hơn. Vì thế, hãy cùng YOLA tìm hiểu về loại từ này trong bài viết sau đây.

Xem thêm:

Khái niệm đại từ nhân xưng

Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh (hay còn gọi là đại từ xưng hô, đại từ chỉ ngôi) là từ dùng để chỉ, đại diện, thay thế cho một danh từ hoặc cụm danh từ. Sử dụng đại từ nhân xưng giúp tránh sự lặp lại không cần thiết của danh từ, cụm danh từ đó.

Ex: 

My sister is a doctor. My sister has long black hair.

=> My sister is a doctor. She has long black hair.

Khi miêu tả về chị gái của mình bạn sẽ chỉ cần nói “my sister” một lần đầu, còn những câu tiếp theo bạn sẽ sử dụng đại từ nhân xưng thay thế. Điều đó khiến cho cuộc hội thoại không bị nhàm chán hay bị lặp lại từ quá nhiều.

Tìm hiểu về đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

                                              Tìm hiểu về đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Các đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Trong tiếng Anh có 7 đại từ nhân xưng là I, you, he, she, it, we, they với các chức năng sau:

Đại từ chủ ngữ

Đại từ tân ngữ

Đại từ phản thân

Tính từ sở hữu

Đại từ sở hữu

I

(tôi)

me

(là tôi)

myself

(chính tôi)

my

(của tôi)

mine

(là của tôi)

you

(bạn)

you

(là bạn)

yourself, yourselves

(chính bạn

your

(của bạn)

yours

(là của bạn)

he

(anh ấy)

him

(là anh ấy)

himself

(chính anh ấy)

his

(của anh ấy)

his

(là của anh ấy)

she

(cô ấy)

her

(là cô ấy)

herself

(chính cô ấy)

her

(của cô ấy)

hers

(là của cô ấy)

it

(nó)

it

(là nó)

itself

(chính nó)

its

(của nó)

 

we

(chúng tôi)

us

(là chúng tôi)

ourselves

(chính chúng tôi)

our

(của chúng tôi/chúng ta)

ours

(là của chúng tôi/thuộc về chúng tôi)

they

(chúng nó)

them

(là chúng nó)

themselves

(chính chúng nó)

their

(của chúng)

theirs

(là của chúng nó/thuộc về chúng nó)

Cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

 • Đại từ nhân xưng sử dụng làm chủ ngữ được đặt ở đầu câu và đứng trước động từ.

Ex: She has lived here for 5 years.

 • Đại từ nhân xưng sử dụng làm tân ngữ sẽ đứng sau động từ.

Ex: I met her at the party last night.

 • Sử dụng làm tân ngữ gián tiếp của động từ thì đại từ sẽ đứng trước danh từ và đứng sau động từ.

Ex: Annie gave him a book.

 • Đại từ nhân xưng sử dụng làm tân ngữ của giới từ sẽ đứng sau giới từ đó.

Ex: I couldn’t do it without them.

Cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

                                               Cách sử dụng đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Bài tập thực hành đại từ nhân xưng trong tiếng Anh

Bài 1: Điền đại từ thích hợp vào chỗ trống.

 1. ______ am sitting on the chair.
 2. ______ are listening to the radio.
 3. Are ______ from Australia?
 4. ______ is going to school.
 5. ______ are cooking dinner.
 6. ______ was a nice day yesterday.
 7. ______ are watching TV.
 8. Is ______ Mary’s sister?
 9. ______ are playing in the room.
 10.  Are ______ in the supermarket?

Đáp án:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

I

We

you

He

They

Câu hỏi

6

7

8

9

10

Đáp án

It

We

she

You

they

Bài 2: Điền đại từ thích hợp thay thế cho danh từ trong ngoặc.

 1. ______ is dancing. (John)
 2. ______ is blue. (the car)
 3. ______ are on the table. (the books)
 4. ______ is drinking. (the cat)
 5. ______ are cooking a meal. (my mother and I)
 6. ______ are in the garage. (the motorbikes)
 7. ______ is riding his motorbike. (Nick)
 8. ______ is from England. (Jessica)
 9. ______ has a sister. (Diana)
 10. Have ______ got a bike, Marry?

Đáp án:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

Đáp án

He

It

They

It

We

Câu hỏi

6

7

8

9

10

Đáp án

They

He

She

She

you

Trên đây là những kiến thức tổng quát nhất về đại từ nhân xưng và bài luyện tập giúp bạn học nhanh chóng, ghi nhớ lâu hơn. Hy vọng bạn có thể chinh phục tiếng Anh một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Nguồn: Cambridge

 

[form-article type=2 title=”Đăng ký” button=”Gửi ngay” select=”Chọn|Đăng ký tư vấn|Đăng ký thi thử”]

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử