Hotline: 028 6285 8080

Các gói học bổng từ WESTERN AUSTRALIA

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
Curtin University

International Entrance Scholarship

25% toàn khóa học (lên đến AUS $10,000) cho toàn bộ học sinh quốc tế

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
The University of Western Australia

Global Excellence Scholarship

$12,000/ năm – GPA 9.9+ hoặc SAT 1500+

$9,000/ năm – GPA 9.7+ hoặc SAT 1420+

$7,000/ năm – GPA 8.9+ hoặc SAT 1320+

$5,000/ năm – GPA 8.6+ hoặc SAT 1250+

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
Flinders University

1. Vice-Chancellor International Scholarship (GPA 7.5+)

2. Excellence Scholarship (GPA 8.0)

3. Global Scholarship (GPA 9.5+)

1. Giảm 50% học phí toàn bộ khóa học

2. Giảm 25% học phí toàn bộ khóa học

3. Giảm 20% học phí toàn bộ khóa học

Tên trường
Tên học bổng
Mức học bổng
University of Adelaide

Global Academic Excellence Scholarship

Học bổng 15% toàn bộ khóa học (GPA 8.0 – 8.9)

Học bổng 30% toàn bộ khóa học (GPA 9.0+)

Tên trường
Curtin University
Tên học bổng

International Entrance Scholarship

Mức học bổng

25% toàn khóa học (lên đến AUS $10,000) cho toàn bộ học sinh quốc tế

Tên trường
The University of Western Australia
Tên học bổng

Global Excellence Scholarship

Mức học bổng

$12,000/ năm – GPA 9.9+ hoặc SAT 1500+

$9,000/ năm – GPA 9.7+ hoặc SAT 1420+

$7,000/ năm – GPA 8.9+ hoặc SAT 1320+

$5,000/ năm – GPA 8.6+ hoặc SAT 1250+

Tên trường
Flinders University
Tên học bổng

1. Vice-Chancellor International Scholarship (GPA 7.5+)

2. Excellence Scholarship (GPA 8.0)

3. Global Scholarship (GPA 9.5+)

Mức học bổng

1. Giảm 50% học phí toàn bộ khóa học

2. Giảm 25% học phí toàn bộ khóa học

3. Giảm 20% học phí toàn bộ khóa học

Tên trường
University of Adelaide
Tên học bổng

Global Academic Excellence Scholarship

Mức học bổng

Học bổng 15% toàn bộ khóa học (GPA 8.0 – 8.9)

Học bổng 30% toàn bộ khóa học (GPA 9.0+)

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử