AI THÔNG MINH HƠN HỌC SINH YOLA
BẠN ĐÃ BIẾT TRÌNH ĐỘ TIẾNG ANH HIỆN TẠI CỦA MÌNH CHƯA??
Cùng tham gia bài kiểm tra nhanh tiếng Anh trực tuyến với YOLA để biết khả năng hiện tại của bạn nhé!
Cùng trải qua 10 câu hỏi trắc nghiệm để xem hiện tại bạn đang ở mức nào.

Question 1 - 10

In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence.
For questions 1 to 10, choose the correct answer from the drop down menu.

1. Had Gloria gone to the concert, she (1) the new singer 2. My sister is working hard (2) pass her exam 3. (3) by the roaring thunder, the baby burst out crying 4. We can’t go outside (4) the rain stops 5. It (5) when we arrived at the ski centre. 6. If she (6) doing more homework, she will easily pass her exams 7. My uncle arrived (7) yesterday afternoon 8. I don’t enjoy (8) to school in the winter 9. My mum has never eaten sushi before and (9) 10. The hotel room was (10) hot for me to sleep.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH

Bạn vui lòng điền thông tin để nhận kết quả bài thi
Tôi cho phép YOLA liên hệ lại với mọi hình thức để cung cấp các thông tin liên quan đến khóa học
XIN CHÚC MỪNG

Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra nhanh tiếng Anh trực tuyến! Số điểm của bạn là:

0/25

Bạn có muốn biết cụ thể hơn về trình độ tiếng Anh của mình? Bạn có muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh hiện tại? Yola có thể giúp bạn!

Hãy liên hệ với YOLA ngay để được tư vấn MIỄN PHÍ về lộ trình tiếng Anh phù hợp với trình độ hiện tại của bạn.

Trung tâm đào tạo