fbpx
Tham gia ngay BÀI TEST MẪU JUNIOR & SAT để đánh giá khả năng hoàn thành bài thi hiện tại của bạn nhé!
Bài kiểm tra gồm 10 câu hỏi thường gặp trong các mẫu đề thi JUNIOR & SAT tại YOLA.
  • Bạn hãy chọn 01 câu trả lời đúng nhất.
  • Bài kiểm tra chỉ mất chưa đầy 5 phút.
  • Có ngay kết quả phân tích khi hoàn thành.

Question 1 - 10

In this section you must choose the word or phrase which best completes each sentence.
For questions 1 to 10, choose the correct answer from the drop down menu.

1. Jenny has a job that pays $8 per hour plus tips (t). Jenny worked for 4 hours on Monday and made $65 in all. Which equation could be used to find t, the amount Jenny made in tips? (1)

2. A board 79 inches long is cut into 3 pieces. The second piece is 5 inches longer than the first. The third piece is twice as long as the second. If x represents the length of the first piece, then which equation can be used to determine the length of the first piece? (2)

3. (3) by the roaring thunder, the baby burst out crying

4. We can’t go outside (4) the rain stops

5. It (5) when we arrived at the ski centre.

6. If she (6) doing more homework, she will easily pass her exams

7. My uncle arrived (7) yesterday afternoon

8. I don’t enjoy (8) to school in the winter

9. My mum has never eaten sushi before and (9)

10. The hotel room was (10) hot for me to sleep.

CHÚC MỪNG BẠN ĐÃ HOÀN THÀNH

Bạn vui lòng điền thông tin để nhận kết quả bài thi

XIN CHÚC MỪNG

Xin chúc mừng bạn đã hoàn thành bài kiểm tra nhanh tiếng Anh trực tuyến! Số điểm của bạn là:

0/25

Bạn có muốn biết cụ thể hơn về trình độ tiếng Anh của mình? Bạn có muốn cải thiện các kỹ năng tiếng Anh hiện tại? Yola có thể giúp bạn!

Hãy liên hệ với YOLA ngay để được tư vấn MIỄN PHÍ về lộ trình tiếng Anh phù hợp với trình độ hiện tại của bạn.