Hotline: 028 6285 8080
Tin tức

11/08/2019

18:21

Một số cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản không thể bỏ qua (part 2)

Để giao tiếp tiếng anh lưu loát như người bản ngữ, bạn cần tiếp thu kiến thức ở nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, cấu trúc ngữ pháp tiếng anh là phần quan trọng không thể bỏ qua. Dưới đây là một số nội dung cơ bản mà YOLA đã tổng hợp nhằm giúp bạn chinh phục môn học này.

Nếu chưa biết học tiếng anh từ đâu, bạn nên làm quen với cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản

Nếu chưa biết học tiếng anh từ đâu, bạn nên làm quen với cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản

1. Một số cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản bạn nên nhớ

Câu tường thuật:

Câu tường thuật, hay còn gọi là câu gián tiếp, dùng để thuật lại lời nói của người khác theo ý của người tường thuật với ý nghĩa không thay đổi.

Trong các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh thì câu tường thuật là điểm ngữ pháp thường xuất hiện trong giao tiếp thường ngày. Vậy nên, cần nắm chắc phần nội dung này để có thể áp dụng vào cuộc sống hiệu quả.

Khi chuyển câu trực tiếp sang câu tường thuật, cần lưu ý 3 điều sau:

Ngôi:

  • Ngôi thứ 1 -> Chủ ngữ
  • Ngôi thứ 2 -> Túc từ
  • Ngôi thứ 3 -> Giữ nguyên

Các đại từ nhân xưng và đại từ sở hữu khi chuyển từ lời nói trực tiếp sang tường thuật được thay đổi theo bảng dưới đây:

Câu trực tiếp Câu tường thuật

I

He/ She

We

They

You

They/ I/ He/ Her

Me

Him/ Her

Us

Them

You

Them/ Me/ Him/ Her

My

Her/ His

Our

Their

Your

Them/ My/ His/ Her

Mine

His/ Hers

Ours

Theirs

Yours

Theirs/ Mine/ His/ Hers

This

That

These

Those

 

Câu tường thuật là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng anh quan trọng cần nắm vững.

Câu tường thuật là một trong những cấu trúc ngữ pháp tiếng anh quan trọng cần nắm vững.

Thì:

Nguyên tắc khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu tường thuật là lùi một thì về quá khứ.

Câu trực tiếp Câu tường thuật

Hiện tại đơn

-> Quá khứ đơn

Hiện tại tiếp diễn

-> Quá khứ tiếp diễn

Hiện tại hoàn thành

-> Quá khứ hoàn thành

Quá khứ đơn

-> Quá khứ hoàn thành

Quá khứ tiếp diễn

-> Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Tương lai đơn (will/ shall)

-> would/ should

Tương lai gần (be going to)

-> was/ were going to

Động từ khiếm khuyết:

Can -> Could
Will -> Would
Shall -> Should
Must -> Had to
May -> Might

 Trạng từ chỉ nơi chốn và thời gian:

Câu trực tiếp Câu tường thuật

Here

There

Now

Then

Today

That day

Ago

Before

Tomorrow

The next day/ The following day

The day after tomorrow

In two day’s time/ two days after

Yesterday

The day before/ the previous day

The day before yesterday

Two day before

Next week

The following week

Last week

The previous year/ the year before

Last year

The previous year/ the year before

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

Đây là một trong các cấu trúc ngữ pháp tiếng anh cơ bản ứng dụng rất nhiều không chỉ trong các bài tập ngữ pháp mà còn cả trong cuộc sống thường ngày. Do đó, cần nắm chắc điểm ngữ pháp này để tránh nhầm lẫn cũng như giúp bạn giao tiếp lưu loát hơn.

– Chủ ngữ là từ số ít hoặc đại từ số ít: động từ chia theo chủ ngữ số ít.

Ex: This book is very interesting (Cuốn sách này rất hay).

– Chủ ngữ là danh từ số nhiều hoặc đại từ số nhiều: động từ theo sau chia theo chủ ngữ số nhiều.

Ex: They often word very hard (Họ thường làm việc rất chăm chỉ).

– Chủ ngữ là một “V-ing”: động từ chia theo chủ ngữ số ít.

Ex: Learning English is very interesting (Học tiếng anh rất thú vị).

– Khi chủ ngữ được nối bởi “or”, “nor”, “Either… or”, “Neither… nor” : động từ theo sau chia theo chủ ngữ gần nhất.

Ex: The room is too crowded – two chair or a table has to be moved out (Căn phòng quá chật – hai cái ghế hoặc một cái bàn phải được chuyển ra ngoài).

Either you or I am right (Hoặc anh đúng hoặc tôi đúng).

– Khi “either” hoặc “neither” không đi với “or” hoặc “nor” làm chủ ngữ: động từ chia theo chủ ngữ số ít.

Ex: Neither of them works in this company (Không ai trong số họ làm việc ở công ty này).

– The number of + danh từ: động từ theo sau luôn chia theo chủ ngữ số ít.

Ex: The number of books stolen from the library is large (Số sách ở thư viện bị lấy cắp rất lớn).

– A number of + danh từ: động từ theo sau luôn chia theo chủ ngữ số nhiều.

Ex: A number of problems have arisen. (Một số vấn đề đã nảy sinh)

– Chủ ngữ được nối với nhau bởi các liên từ như as long as, as well as, with, together with,…: động từ chia theo chủ ngữ thứ nhất.

Ex: The Managed Director, together with his heads of department, is coming to the meeting. (Giám đốc điều hành cùng các trưởng ban sẽ đến được cuộc họp).

– Chủ ngữ gồm nhiều chủ thể khác nhau và được nối bởi “and”: động từ chia theo chủ ngữ số nhiều.

Ex: My father and my mother have lived happily together since they got married (Bố và mẹ tôi sống hạnh phúc với nhau kể từ khi họ kết hôn).

– Chủ ngữ bắt đầu bằng các đại từ như each, everyone, everybody, anyone, anybody, someone, somebody: đi với động từ số ít.

Ex: Each of the cars will be repaired (Từng chiếc ô tô sẽ được sửa)

– Những chủ ngữ chỉ phân số, phần trăm, some, all, none: dựa vào danh từ sau giới từ “of” để xác định cách chia động từ.

Ex: Fifty percent of the pie has disappeared (50% của chiếc bánh đã biến mất).

– Cụm từ chỉ tiền và thời gian làm chủ ngữ: động từ theo sau chia theo chủ ngữ số ít.

Ex: Ten dollars is a too high to pay (10 đô la là quá cao để trả).

Cần nắm vững sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ để tránh nhầm lẫn và giúp giao tiếp lưu loát hơn.

Cần nắm vững sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ để tránh nhầm lẫn và giúp giao tiếp lưu loát hơn.

Trợ động từ trong tiếng anh

Trong tiếng anh có 3 trợ động từ thường dùng nhất, có tần suất xuất hiện nhiều trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh gồm: to be, do, have.

To be:

Động từ “to be” có thể sử dụng như một động từ chính đứng độc lập trong tất cả các thì, gồm: be, to be, been, am, are, is, was, were, wasn’t, was not aren’t, are not, weren’t.

Với chức năng là trợ động từ thì động từ “to be” luôn theo sau động từ khác để tạo thành động từ hoàn chỉnh.

Ex: John is messy. (Is = Action verb = động từ hành động).

Do:

“Do” dùng như một động từ hành động đứng độc lập trong tất cả các thì, gồm: to do, do, does, done, did and didn’t, doesn’t or did not.

Khi dùng “do” như trợ động từ, nó luôn kết hợp với động từ khác để tạo thành cụm động từ hoàn chỉnh, với mục đích nhấn mạnh câu khẳng định. “Do” cũng được dùng trong câu hỏi và phủ định, câu tỉnh lược. Đây cũng là trợ động từ xuất hiện nhiều trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh mà bạn cần lưu ý.

Ex: John didn’t put his coffee in a cup with a lid. (Didn’t = auxiliary verb = trợ động từ động từ).

Have:

“Have” là động từ có thể đứng một mình độc lập trong tất cả các thì, gồm: has, have, having, had, and hadn’t. “Have” được dùng để mô tả sở hữu, khả năng, ngoại hình. Khi được sử dụng như một trợ động từ, “have” phải kết hợp với một động từ chính để tạo thành cụm động từ hoàn chỉnh.

Ex: John should have been more careful! (Have = auxiliary verb = trợ động từ động từ).

Động từ khiếm khuyết:

Ngoài ba trợ động từ chính còn có các trợ động từ khiếm khuyết và chúng không bao giờ thay đổi hình thức. Động từ khiếm khuyết cũng rất quan trọng trong cấu trúc ngữ pháp tiếng anh mà bạn không nên bỏ qua.

Chức năng của động từ khiếm khuyết Động từ khiếm khuyết

Dùng để gợi ý

Might (có thể) < Could (gợi ý) < Should (lời khuyên) < Ought to (giải pháp)

Dùng để diễn tả khả năng xảy ra

Might (30% – không chắc chắn xảy ra) < May (40% – có thể xảy ra) < Can/ Could (50% – có thể có) < Maybe (70% – có khả năng xảy ra) < Ought to (80-90% – gần như không thể không xảy ra)

Dùng để cấm đoán

Not have to (không nên) < Cannot (không thể) < Must not (không được phép)

Dùng để xin phép

Could/ May (trang trọng, lịch sự)

Can (thân mật, không trang trọng)

 

Học ngữ pháp tiếng anh không hề khó nếu bạn kiên trì và có phương pháp phù hợp

Học ngữ pháp tiếng anh không hề khó nếu bạn kiên trì và có phương pháp phù hợp

Trên đây là kiến thức tổng hợp cấu trúc ngữ pháp tiếng anh mà YOLA đã tổng kết giúp bạn. Để việc học đạt hiệu quả, bạn có thể tham khảo thêm các bài viết của chúng tôi tại đây.

2. Học tiếng anh chuẩn quốc tế tại YOLA

Để có thể nhớ hết cấu trúc ngữ pháp tiếng anh, bạn cần có mục đích và phương pháp học tập phù hợp. Tại trung tâm anh ngữ YOLA, bạn sẽ được hỗ trợ tốt nhất để việc học ngoại ngữ trở nên dễ dàng hơn.

Đến với YOLA, bạn sẽ được truyền đạt kiến thức bởi các giáo viên có nhiều năm kinh nghiệm cùng kỹ năng sư phạm tốt. Hơn nữa, YOLA có phương pháp giảng dạy đặc biệt với nhiều khóa học khác nhau phù hợp với trình độ của mỗi học viên. Nhờ đó, học viên có thể tiếp thu bài hiệu quả và nâng cao các kỹ năng ngôn ngữ của mình sau khóa học.

Ngữ pháp tiếng anh là phần nội dung bạn được dạy ở tiếng anh trung học cơ sở. Để nắm chắc phần này, bạn có thể tham khảo các khóa học của YOLA tại đây.

Học tiếng anh chuẩn quốc tế tại YOLA

Học tiếng anh chuẩn quốc tế tại YOLA

Với những kiến thức về cấu trúc ngữ pháp tiếng anh mà YOLA chia sẻ, hy vọng bạn sẽ ghi nhớ tốt để áp dụng vào giao tiếp cũng như làm bài thi đạt kết quả. Chúc các bạn thành công!

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử