Tự học cách phiên âm tiếng anh chuẩn như người bản ngữ

Tự học cách phiên âm tiếng anh chuẩn như người bản ngữ

12 Tháng Năm 2019

Bạn đang rất muốn bắt chuyện với người nước ngoài, nhưng lại sợ rằng mình phát âm sai khiến người đối diện không hiểu được ý muốn truyền đạt. Không nên quá lo lắng vì đây là tình trạng mà hầu hết các bạn trẻ Việt Nam gặp phải khi luyện phiên âm tiếng anh. YOLA xin chia sẻ đến bạn phương pháp tự học phát âm chuẩn như người bản ngữ vô cùng hiệu quả. Hãy cùng nhau xem nhé.

Tìm hiểu thêm:

Nhận diện và phát âm theo bảng phiên âm tiếng anh

Để phát âm được một từ đúng, bạn cần phát âm dựa vào phần phiên âm của từ chứ không nhìn vào mặt chữ của từ đó. Chính vì vậy, muốn phát âm chính xác được một từ, bạn cần phát âm dựa vào bảng phiên âm tiếng Anh (IPA). Bảng IPA chứa 44 âm (sounds). Trong đó, có 20 nguyên âm (vowel sounds) và 24 phụ âm (consonant sounds). Các âm kết hợp với nhau hình thành cách phiên âm tiếng Anh của từ. Cụ thể như sau.

Nguyên âm (Vowel sounds)Phụ âm (Consonant sounds)

/iː/ – như trong từ sea /siː/, green /ɡriːn/

/uː/ – như trong từ goose /ɡuːs/, blue/bluː/

/ə/ – như trong từ banana /bəˈnɑːnə/, teacher /ˈtiːtʃə(r)/

/ɜː/ – như trong từ burn /bɜːn/, birthday /ˈbɜːθdeɪ/

/ɔː/ – như trong từ ball /bɔːl/, law /lɔː/

/æ/ – như trong từ trap /træp/, bad /bæd/

/ʌ/ – như trong từ come /kʌm/, love /lʌv/

/ɑː/ – như trong từ start /stɑːt/, father /ˈfɑːðə(r)/

/ɒ/ – như trong từ hot /hɒt/, box /bɒks/

/ɪə/ – như trong từ near /nɪə(r)/, here /hɪə(r)/

/eɪ/ – như trong từ face /feɪs/, day /deɪ/

/ʊə/ – như trong từ poor /pʊə(r)/, jury /ˈdʒʊəri/

/ɔɪ/ – như trong từ choice /tʃɔɪs/, boy /bɔɪ/

/əʊ/ – như trong từ goat /ɡəʊt/, show /ʃəʊ/

/eə/ – như trong từ square /skweə(r)/, fair /feə(r)/

/aɪ/ – như trong từ price /praɪs/, try /traɪ/

/aʊ/ – như trong từ mouth/maʊθ/, cow /kaʊ/

/p/ – như trong từ pen /pen/, copy /ˈkɒpi/

/b/ – như trong từ back /bæk/, job /dʒɒb/

/t/ – như trong từ tea /tiː/, tight /taɪt/

/d/ – như trong từ day /deɪ/, ladder /ˈlædə(r)/

/ʧ/ – như trong từ church /ʧɜːʧ/, match /mætʃ/

/ʤ/ – như trong từ age /eiʤ/, gym /dʒɪm/

/k/ – như trong từ key /ki:/, school /sku:l/

/g/ – như trong từ get /ɡet/, ghost /ɡəʊst/

/f/ – như trong từ fat /fæt/, coffee /ˈkɒfi/

/v/ – như trong từ view /vjuː/, move /muːv/

/θ/ – như trong từ thin /θɪn/, path /pɑːθ/

/ð/ – như trong từ this /ðɪs/, other /ˈʌðə(r)/

/s/ – như trong từ soon /suːn/, sister /ˈsɪstə(r)/

/z/ – như trong từ zero /ˈzɪərəʊ/, buzz /bʌz/

/ʃ/ – như trong từ ship /ʃɪp/, sure /ʃɔː(r)/

/ʒ/ – như trong từ pleasure /’pleʒə(r), vision /ˈvɪʒn/

/m/ – như trong từ more /mɔː(r)/, room /ruːm/

/n/ – như trong từ nice /naɪs/, sun /sʌn/

/ŋ/ – như trong từ ring /riŋ/, long /lɒŋ/

/h/ – như trong từ hot /hɒt/, behind /bɪˈhaɪnd/

/l/ – như trong từ light /laɪt/, feel /fiːl/

/r/ – như trong từ right /raɪt/, sorry /ˈsɒri/

/w/ – như trong từ wet /wet/, win /wɪn/

/j/ – như trong từ yes /jes/ , use /ju:z/

Nói đúng giai điệu và ngữ điệu

Điều đầu tiên sự khác biệt dễ nhận thấy nhất trong cách phiên âm tiếng Anh của người bản ngữ chính là giai điệu và ngữ điệu. Trong một câu sẽ có sự lên xuống và nhấn nhá nhất định tùy thuộc vào hoàn cảnh và mục đích của người nói. Cùng một câu nhưng ngữ điệu và cách nhấn trọng âm vào các từ quan trọng khác nhau tạo nên nghĩa khác nhau.

Ví dụ, khi đặt câu hỏi trong tiếng Việt chúng ta cần phải chèn vào một tính từ tình thái ở cuối, thì với tiếng anh chỉ cần lên giọng ở cuối một câu tường thuật người ta sẽ mặc nhiên hiểu đấy là câu hỏi.

Tóm lại, việc luyện phiên âm tiếng Anh sao cho đúng giai điệu và ngữ điệu giúp người nghe hiểu được đâu là ý quan trọng cũng như thể hiện ý nghĩa của câu nói. Tùy thuộc vào mỗi trường hợp thì người nói sẽ nhấn mạnh và sử dụng ngữ điệu khác nhau.

Phát âm tiếng anh chuẩn giúp người nghe hiểu được ý nghĩa bạn muốn truyền đạt
phiên âm tiếng Anh chuẩn giúp người nghe hiểu được ý nghĩa bạn muốn truyền đạt

Luyện nói theo từ và cụm từ

Nếu để ý bạn có thể thấy người nước ngoài sẽ nói theo cụm từ chứ không ghép từng từng đơn lẻ như cách mà chúng ta vẫn thường áp dụng khi học phiên âm tiếng Anh. Ví dụ thay vì nói “ How do you feel today” người bản ngữ sẽ nói “ What’s up” hoặc “ How are you doing”….Khi sử dụng các từ và cụm từ sẽ giúp bạn giao tiếp tự nhiên như người bản ngữ.

Học phát âm tiếng anh theo từ và cụm từ giúp bạn giao tiếp như người bản ngữ

Tiếp xúc với môi trường tiếng anh chuẩn quốc tế tại YOLA

Điểm mấu chốt và quan trọng nhất trong việc luyện cách phát âm tiếng anh như người bản ngữ chính là tiếp xúc với môi trường tiếng anh chuẩn. Hiểu được điều đó, trung tâm tiếng anh YOLA luôn luôn tạo điều kiện cho học viên được tiếp xúc với môi trường tiếng anh chuẩn quốc tế.

Bên cạnh giảng viên bản ngữ tốt nghiệp từ các trường đại học quốc tế hàng đầu và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, giảng viên Việt Nam đều là những cử nhân, thạc sĩ có thành tích học tập xuất sắc từ các trường đại học trong và ngoài nước. Ngoài ra, toàn bộ giảng viên YOLA đều được đánh giá năng lực ngoại ngữ thông qua các bài thi tiếng anh chuẩn hóa IELTS/TOEFL và kỹ năng giảng dạy với quy chuẩn chuyên biệt khuyến khích học viên tư duy sáng tạo và tăng tính tương tác lớp học.

Tại YOLA học viên được tiếp xúc với môi trường tiếng anh chuẩn quốc tế
Tại YOLA học viên được tiếp xúc với môi trường tiếng anh chuẩn quốc tế

Phát âm tiếng anh chuẩn giúp bạn tự tin giao tiếp với người bản xứ. Kỹ năng giao tiếp được cải thiện sẽ kéo theo kỹ năng nghe, đọc và viết cũng tiến bộ theo và con đường chinh phục tiếng anh của bạn sẽ ngày càng gần hơn. Một điều quan trọng cuối cùng là chăm chỉ luyện tập, học tiếng anh mỗi ngày sẽ đưa bạn thành thạo và nhuần nhuyễn trong giao tiếp. YOLA chúc bạn thành công!