Hotline: 028 6285 8080
Tin tức

04/12/2020

10:09

Cách phân biệt và sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Giới từ trong tiếng Anh là nhóm từ loại không thể thiếu trong tiếng Anh. Nó hầu như xuất hiện trong giao tiếp hằng ngày hay học thuật. Vì thế, hãy cùng YOLA khám phá một số giới từ cơ bản trong tiếng Anh để hiểu, phân biệt và có cách sử dụng đúng đắn.

Xem thêm:

Giới từ trong tiếng Anh là gì?

Giới từ (Prepositions) trong tiếng Anh là các từ hoặc cụm từ chỉ mối liên quan của hai danh từ trong câu. 

Các danh từ này có thể là chỉ người, vật, nơi chốn hoặc thời gian. Giới từ có thể đứng ở nhiều vị trí khác nhau trong câu, tùy thuộc vào mục đích sử dụng, nhưng phổ biến nhất là đứng trước danh từ hoặc đại từ.

Trong tiếng Anh, giới từ là bộ phận mang chức năng ngữ pháp và được ví như một lớp keo giúp gắn kết các phần trong câu.

Giới từ trong tiếng Anh là một phần quan trọng trong câu
                                    Giới từ trong tiếng Anh là một phần quan trọng trong câu

Phân loại các giới từ trong tiếng Anh

Có rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, dưới đây là một số loại giới từ phổ biến, thường gặp nhất:

 • Giới từ chỉ thời gian: in, on,  at, since, for, ago, before, to, pass, by,…
 • Giới từ chỉ địa điểm: in, on, at, by, before, behind, under, next, below, over, above, across,…
 • Giới từ chỉ chuyển động: across, along,…
 • Giới từ chỉ mục đích hoặc chức năng: to, for, in order to, so as to (để)
 • Giới từ chỉ nguyên nhân: for, because of, owing to + Ving/Noun (vì, bởi vì)
 • Giới từ chỉ tác nhân hay phương tiện: with (bằng), by (bằng, bởi),… 
 • Giới từ chỉ sự đo lường, số lượng: by (theo, khoảng)
 • Giới từ chỉ sự tương tự: like (giống như)
 • Giới từ chỉ sự liên hệ hoặc đồng hành: with (cùng với)
 • Giới từ chỉ sự sở hữu: of (của), with (có),…
 • Giới từ chỉ cách thức: by (bằng cách), with (với, bằng), without (không), in (bằng)

Vị trí của giới từ 

 • Sau động từ “to be”, trước danh từ

Ex: The eraser is on the table. – Cục tẩy nằm ở trên bàn.

=> Cụm giới từ “on the table” đứng sau động từ “to be” để chỉ vị trí của chủ ngữ “the eraser”.

 • Sau động từ

Giới từ trong tiếng Anh có thể đứng liền sau động từ hoặc bị một từ khác chen giữa động từ và giới từ.

Ex: I live in Ha Noi. – Tôi sống ở Thủ đô Hà Nội

 • Đứng sau để bổ nghĩa cho danh từ

Ex: The video about Japanese food. – Video về ẩm thực Nhật Bản.

=> Cụm giới từ “about Japanese food” bổ nghĩa cho danh từ “video”.

 • Sau tính từ

Ex: She is not angry with you. – Cô ấy không giận bạn.

Giới từ trong tiếng Anh đứng sau danh từ
                                               Giới từ trong tiếng Anh đứng sau danh từ

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh không hề đơn giản. Thực tế thì không có quy luật nào cố định về cách sử dụng giới từ, nhưng khi kết hợp với các từ loại khác nhau sẽ tạo ra nghĩa hoàn toàn khác biệt. Việc ghi nhớ cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh được chia sẻ sau đây sẽ giúp bạn biết cách dùng chính xác nhất.

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian trong tiếng Anh

Giới từ

Cách sử dụng

Ví dụ

on

Ngày trong tuần

on Monday

in

– Tháng / mùa

– Thời gian trong ngày

– Năm

– Sau một khoảng thời gian nhất định

– in July / in sumer

– in the morning

– in 2010

– in an hour

at

– Cho night

– Cho weekend

– Một mốc thời gian nhất định

– at night

– at the weekend

– at half past nine

since

Từ khoảng thời gian nhất định trong quá khứ đến hiện tại

since 1990

for

Một khoảng thời gian nhất định tính từ quá khứ đến hiện tại

for 3 years

ago

Khoảng thời gian trong quá khứ

years ago

before

Trước khoảng thời gian nào đó

before 2008

to

Nói về thời gian

ten to seven (6:50)

past

Nói về thời gian

ten past six (6:10)

to/till

Đánh dấu bắt đầu hoặc kết thúc của khoảng thời gian

from Tuesday to/till Friday

until

Cho đến khi

He is on holiday until Saturday.

 

Cách sử dụng giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Anh

Giới từ

Cách dùng

Ví dụ

At (ở, tại)

– Dùng để chỉ một địa điểm cụ thể nào đó.

– Dùng trước tên một tòa nhà khi ta đề cập tới hoạt động hoặc sự kiện thường xuyên diễn ra trong đó.

– Chỉ nơi học tập, làm việc.

– At home, at the station…

– At the cinema, …

– At work, at school…

In (ở trong, trong)

– Vị trí bên trong 1 diện tích hay không gian 3 chiều.

– Đứng trước tên làng, thị trấn, thành phố, quốc gia.

– Dùng với phương tiện đi lại xe hơi / taxi.

– Dùng để chỉ phương hướng và một số cụm từ chỉ nơi chốn

– In the room, in the park…

– In France, in Paris…

– In a car, in a taxi

– In the East, in the South, in the back,…

On Trên, ở trên)

– Chỉ vị trí trên bề mặt sự vật

– Chỉ nơi chốn, số tầng, số nhà

– Phương tiện đi lại công cộng hoặc của cá nhân

– Dùng trong cụm từ chỉ vị trí

– On the charm…

– On the three floor…

– On a bus, on a plane…

– On the left, on the right,…

By/ next to/ beside (bên cạnh)

Dùng để chỉ vị trí bên cạnh

By window, next to the car, beside the box,…

Under (dưới, bên dưới)

Dùng để chỉ vị trí bên dưới bề mặt và có tiếp xúc với nhau.

Under the table…

Above (bên trên)

Dùng để chỉ vị trí phía trên nhưng có khoảng cách với bề mặt.

Above my head…

Between (ở giữa)

Dùng để diễn tả vị trí ở giữa 2 nơi, địa điểm cụ thể nào đó nhưng hoàn toàn tách biệt với  nhau.

Between my house and his house …

Among (ở giữa)

Dùng để diễn tả vị trí ở giữa nhưng địa điểm không xác định rõ ràng.

Among the trees…

Behind (đằng sau)

Dùng để chỉ vật ở phía đằng sau.

Behind the scenes…

Across from/ opposite (đối diện)

Dùng để chỉ vị trí đối diện với một vật thể nào đó.

Across from the bakery store, opposite the bank…

In front of (phía trước)

Dùng để chỉ vị trí ở phía trước nhưng không có giới hạn.

In front of the house…

Near, close to (ở gần)

Dùng để chỉ vị trí ở gần trong một khoảng cách ngắn, cụ thể và nhất định.

Near the front door, close to the charm…

Inside (bên trong)

Dùng để chỉ vị trí ở bên trong sự vật.

Inside the bag…

Outside (bên ngoài)

Dùng để chỉ vị trí ở bên ngoài sự vật.

Outside the house…

Round/ Around (xung quanh)

Dùng để chỉ vật ở vị trí xung quanh một địa điểm khác.

Around the park…

 

Một số lưu ý khi sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Có thể kết thúc câu với giới từ

Giới từ thường đứng trước danh từ hoặc đại từ nhưng trong một số trường hợp có thể kết thúc câu bằng giới từ mà không hề sai ngữ pháp.

Ex:

This is something he can not agree with.

Where did Jame get this?

How many of Tini can she depend on?

Cách dùng giới từ “like”

Giới từ “like” được sử dụng với ý nghĩa “tương tự”, “giống với”. Nó thường đứng trước danh từ, cụm danh từ hoặc động từ.

Ex: You look like your father.

Phân biệt hai cặp giới từ “in” – “into” và “on” – “onto”

“Into” và “onto” thường được sử dụng để nhấn mạnh về sự chuyển động, còn “in”, “on” thể hiện vị trí.

Ex: 

She swam in the lake.

He walked into the motel.

Các giới từ trong tiếng Anh đôi khi tương tự nhau về cách sử dụng. Vì thế, để có thể tránh tình trạng nhầm lẫn giới từ bạn cần thực hành thật nhiều. Việc gặp và sử dụng thường xuyên giúp bạn hiểu hơn về các giới từ thông dụng.

Ngoài ra, để học và ghi nhớ lâu các giới từ một cách dễ dàng, bạn có thể học theo các ví dụ cụ thể.

luu y khi dung Gioi tu trong tieng Anh
                                      Một số lưu ý khi dùng giới từ trong tiếng Anh

Bài tập về cách sử dụng giới từ trong tiếng Anh

Bài 1: Điền giới từ vào chỗ trống

 1. Give it _____ your mom. 
 2. I was sitting _____ Mr. Brown and Mrs. Brown. 
 3. You cannot buy things _____ money.
 4. I’ve got a letter _____ my boyfriend. 
 5. Are there any bridges _____ the river? 
 6. We cut paper _____ a pair of scissors. 
 7. An empty bottle was standing _____ the apple. 
 8. I am _____ breath after that run. 
 9. A pretty girl was walking _____ the road. 
 10. I sailed from my house _____ Brock. 
 11. Keep your hands _____ this hot plate. 
 12. The duck was fed _____ an old man.
 13. We haven’t been to England _____ nine years. 
 14. I could not see her because he was sitting _____ me. 
 15. I met him _____ 1999. 

Đáp án:

Câu hỏi

Đáp án

Câu hỏi

Đáp án

1

to

9

by/on

2

between 

10

to

3

without

11

away from

4

from

12

by

5

cross

13

for

6

with

14

in front of

7

beside

15

in

8

out of

   

Bài 2: Chọn đáp án đúng

 1. _____ time _____ time he will examine you on the work you have done.
 2. From / to            B. At / to                C. In / to                     D. With / to
 3. Hoanh will stay there _____ the beginning in July _____ December.
 4. from/ to              B. till/ to                 C. from/ in                  D. till/ of
 5. I would like to apply _____ the position of sales clerk that you advised in the Thursday newspaper.
 6. to                       B. for                     C. with                        D. in
 7. Make a comment _____ this option!
 8. to                       B. in                       C. on                          D. about
 9. She’s a very wealthy man; a few hundred pounds is nothing _____ him.
 10. for                      B. with                   C. about                      D. to
 11. Meme is always busy _____ his work in the laboratory.
 12. with                    B. in                      C. at                            D. of
 13. The clerk _____ that counter said those bags were _____ sale.

A.at/ on                  B. at/ in                C.  on/ on                      D. (bfiweek) in/ for

 1. Don’t believe her! She just makes _____ the story.
 2. of                       B. off                     C. up                           D. out
 3. Old person like to descend _____ past memories.
 4. in                       B. on                     C. with                        D. for
 5. She should comply _____ the school rules.
 6. to                       B. about                C. with                         D. in

Đáp án:

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

A

A

B

C

D

A

A

C

B

D

 

Hy vọng những kiến  thức hữu ích về giới từ trong tiếng Anh mà YOLA vừa chia sẻ trong bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ và biết cách vận dụng đúng nhất.

 

Đừng bỏ lỡ
điều thú vị từ Yola

TRẢI NGHIỆM LỚP HỌC THỬ 0 ĐỒNG Lên đến 4 tuần học

Đăng ký học thử